Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης της εφαρμογής web-services για τις εφαρμογές μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS