Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS από τις 1-10-2018 έως τέλος 2018