Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας κατεδάφισης επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων της Δ/νσης Δόμησης

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print