Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print