Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου» από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print