Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων

Πέμπτη, 16 Μάιος 2019
image_print