Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΧΏΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»