Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Παγγαίου»