Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (2016)»