Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της ΤΚ Νικοτσάρα»

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print