1

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της ΤΚ Νικοτσάρα»