Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του παραδοτέου του τμήματος σύμβασης παροχής γενικών με τίτλο “Δράση D3.1.4 – Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή”

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
image_print