Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες διαγράμμισης οδών»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print