Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου»

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print