Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου»

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print