Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου»

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print