Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print