1

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( προμήθειες εργασίες)