Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
image_print