Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων»

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print