Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»