Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print