Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
image_print