Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print