Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ,για τους μήνες Αύγουστο/2018, Σεπτέμβριο/2018 και έως 08 Οκτωβρίου 2018

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print