Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημοπράτησης για το διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υλοποίηση των δράσεων Ε-πικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”».

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018
image_print