Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2022»

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print