Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής».

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
image_print