Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «“Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, “Προβολή, δικτύωση και προώθηση του “Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας” και “Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου” του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας»

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print