Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019» και ψήφιση πίστωσης με ΚΑ 35.6262.14.

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
image_print