Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020
image_print