Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντηρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
image_print