Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019
image_print