Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

‘Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ), β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και γ) του Δήμου Δράμας για την «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print