Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΜΑΝ στο Δήμο Δράμας