Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικών Επιλογών (Α΄φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δημοτικής Περιόδου 2019-2023

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print