Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της από 11-05-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο »Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας συνολικής δαπάνης 67.048,12 € (του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου)

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
image_print