Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση συμμετοχής και κάλυψης δαπανών συμμετοχής του δήμου Δράμας, στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Άθλησης και Κίνησης “NowWeMove”, στο “Flash Move 2016” και στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016» (European Mobility Week 2016)

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016
image_print