1

Έγκριση συμμετοχής και κάλυψης δαπανών συμμετοχής του δήμου Δράμας, στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Άθλησης και Κίνησης “NowWeMove”, στο “Flash Move 2016” και στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016» (European Mobility Week 2016)