Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 06/2022 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022
image_print