Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 13/2018 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο ”Συντήρηση κήπων πάρκων”

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print