Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print