1

Έγκριση της 01/2018 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2018