Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 01/2019 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), σχετικά με την «Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Επιχείρησης έτους 2019»

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print