Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 02/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με τις «Αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο του Προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικονομικού έτους 2020>>

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020
image_print