Έγκριση της 04/2019 απόφασης του Συμβουλίου Καλού Αγρού, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλού Αγρού – γήπεδο ποδοσφαίρου, στον Γ.Π.Σ. ΄΄ΕΛΠΙΣ΄΄ Καλού Αγρού