Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 05/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΤΚ Καλλιφύτου , περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου – γήπεδο ποδοσφαίρου , που βρίσκεται στη ΤΚ Καλλιφύτου στον «ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ» Καλλιφύτου

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print