Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 06/2018 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της TΚ Καλού Αγρού , περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου – προπονητήριο «Λ. Χαραλαμπίδης» , που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού, στον ΓΑΙΑ Δράμας VOLLEYBALL

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print