Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 08/2019 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την αποδοχή ή μη δωρεάς ανέγερσης μνημείου

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print