Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 1/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή των ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print